Region Västernorrland satsar på taktil konst vid ögonmottagningen i Örnsköldsvik

Eva-Leena betraktar konstverket Ögon med sin brunmelerade iris

På ögonmottagningen vid Örnsköldsviks sjukhus har taktil konst installerats av konsthandläggaren Eva-Leena Skarin, vid Regional utveckling, Region Västernorrland. Eva-Leena visar stolt upp konsten, som ger både patienter och personal möjlighet att få känna och uppleva konsten i olika material och former. Syntolkning av konstverket i bild: Konstverket Ögon av Marie Lindgren .En ögonglob i glas med en brunmelerad iris som är belyst.