Viktigt att punktgödsla redan på förskolan

Katarina har blont långt hår och glasögon. Hon håller upp en av punktböckerna som hon demonstrerar.

Katarina Månsson från SPSM, Specialpedagogiska skolmyndigheten, i Härnösand visar material och läromedel i punktskrift som kan användas från förskola till gymnasieskola. Det är viktigt för gravt synskadade och blinda barn att tidigt komma i kontakt med punktskrifts inlärning  som tyvärr inte är en lagstadgad rättighet i skolan.