Spotlight's arkiv

Arkiv / 2019 / v44 (28 oktober - 3 november)

Datapedagogen på plats för att stötta patienterna i den moderna tekniken

Mikael Sköld är nyanställd datapedagog vid Synrehabiliteringen Västernorrland. Han utgår från  Sundsvall då hela länet är hans arbetsfält. Datapedagogtjänsten ska nu utformas och utvecklas så att synskadade och blinda får mer stöd i användandet av  kommunikations-och synhjälpmedel.