Spotlight's arkiv

Arkiv / 2019 / v47 (18 november - 24 november)

Motiverande samtal och medveten närvaro är konceptet

Eva Karlsson,50, kurator vid Synrehabiliteringen Västernorrland erbjuder motiverande samtal och samtal kring medveten närvaro till ögonpatienter, anhöriga och föräldrar till synskadade barn och ungdomar.