Att ta till sig konst utan att se i taktil utställning

Carina har kortklippt blont hår och posserar framför ett rött taktilt textil konstverk

En taktil utställning med konstverk ur Region Västernorrlands och Sundsvalls kommuns samlingar är på gång att skapas genom att synskadade får hjälpa till med sina kunskaper om att uppleva konst utan att se. Carina Kågström konsthandläggare vid regionen efterlyser intresserade att höra av sig.