SRF Sundsvall tar strid då den fria ledsagningen är i fara i kommunen

Synskadad man ledsagas på gångvägen vid Selångersån i Sundsvall

Vård- och omsorgsnämnden sammanträder den 27 maj i Sundsvalls kommun. Nämnden ska se över den kostnadsfria ledsagningen, om den ska fortsätta bedrivas på samma sätt som tidigare, vad kostnaderna innebär eller om en förändring ska ske. SRF Sundsvall och andra berörda brukare är oroade och har skickat en skrivelse till politiker och tjänstemän.