Region Västernorrland satsar på antikroppstester för alla länsinvånare

Tf regiondirektör, chefsläkare och biträdande smittskyddsläkare vid podiet under presskonferensen

Vid Region Västernorrlands senaste presskonferens presenterades det aktuella coronaläget i länet. Anders Sylvan, tf regiondirektör, berättade också om regionens satsning i höst på att kunna erbjuda alla länsinnevånare antikropps virustest på flera orter i Västernorrland. Foto rvn.se