”-Gör om gör rätt! Vi accepterar inte att Sundsvalls kommun försämrar rörelsefriheten för oss färdtjänstresenärer!”

Roger har grått nyklippt hår och sitter på sin inglasade uteveranda

”-Det här är en rejäl försämring för oss! Sundsvalls kommmun ska väl sträva att underlätta för oss funktionshindrade och inte tvärtom!” Roger Johansson,73, i Matfors är synskadad och åker ofta färdtjänst. Nu är han upprörd över att Sundsvalls kommun kräver en ansvarsförbindelse av färdtjänstresenärer för att kunna åka färdtjänst inom andra kommuner i länet när de är på tillfälligt besök.