Högt betyg till nya datapedagogtjänsten vid Synrehabiliteringen Västernorrland

Mikael har en blå trjöja på sig och sitter vid sitt arbetsbord men en surfplatta i handen

Mikael Sköld är datapedagogen som det senaste året hjälper synskadade med att träna att använda t ex mobiltelefoner och andra hjälpmedel dels genom personliga besök men även genom fjärrstyrning via datorer. Patienterna är mycket nöjda med denna tjänst och Mikael ser stora möjligheter att utvecklade den vidare.