Syntolkning av Region Västernorrlands utställning Konstinjektion III-Utblick

Ett foto från utställningslokalen där skulpturer, tavlor, installationer framhävs av spotlights

På Sundsvalls museum pågår, som vi berättat tidigare här i Spotlight, två konstutställningar i höst. Planen var att göra en syntolkad visning av dem, men i och med att museet för närvarande är stängt för besökare som följd av de nya restriktionerna, har vår reporter Ingela Hofsten, som också är syntolk, i stället valt ut tio av verken i utställningen Konstinjektion III, som hon syntolkar här. Foto Carina Kågström