En modernare taltidningstjänst ska locka fler läsare till regionernas taltidningar

En person läser sin taltidning på en platta

I höst tar regeringen beslut om ändringar i taltidningsförordningen. MTM, myndigheten för tillgängligamedier, föreslår nu i en utredning att de tar över distributionen av landets alla kommun-och regiontaltidningar. Läsarna får gratis moderna daisyspelare som de kan läsa taltidningar, dagstidningar och talböcker på. – En seger för oss taltidningsproducenter  inom TTF som under många år kämpat för detta!, säger en glad Mats Sundling, ordförande i TTF, Taltidningsproducenternas förening. Foto: Susanne Kronholm