”Alla kort på bordet om Spotlight”

Spotlight gula strålkastarljus med tidningens namn i svarta bokstäver

SRF Västernorrland har skickat en skrivelse och vill ha ett dialogmöte med regionens politiker i nämnden för hållbar utveckling och tjänstemän vid Region Västernorrland om Spotlight Taltidningen Västernorrlands ljudstudio, framtid, innehåll och utveckling. SRF Västernorrland vill att taltidningen ska komma ut varje vecka även i fortsättningen och att taltidningen ska fortsätta förmedla nyheter och information utifrån de synskadade läsarnas behov.