Utställningen ”Att fånga en plats – berättelser från Västernorrland” blir tillgänglig via brevväxling med ej digitala äldre länsbor

Sandra står utanför Västenrorrlands museum framför utställningens stora affisch i bakgrunden

Sandra Klingborg är antikvarie vid Västernorrlands museum. Eftersom museét är stängt p g a pandemin satsar museét på att nå ut på olika sätt. Genom brevväxling med ej digitala äldre invånare i länet vill Västernorrlands museum göra utställningen tillgänglig.