Telegram Bättre utomhusmiljö för personer med funktionshinder i Härnösands kommun

Kommunstyrelsen i Härnösand har tagit beslutet att Samhällsnämnden tillsammans med Tillgänglighetsrådet nu ska starta ett projekt för att anpassa utomhusmiljön och göra den bättre för funktionshindrade. På bilden politiker med ögonbindel och vita käppen på torget i Härnösand. I mitten: Ingemar Wiklander, KD, till vänster Carl-Fredrik Edgren, V och till höger Johan Sundqvist, MP.