Synskadade synar nya Resecentrum i Sundsvall

Leif och Marie-Louise framför tavlan vid Mötesplatsen inne i centralstationsbyggnaden

-Det behövs en sittplats vid mötesplatsen för förbokad ledsagning. Det är svårt att ”käppa” sig fram med vita käppen med hjälp av det taktila ledstråket i nya Resecentrum, säger Leif Fundin som är blind och hörselskadad. Marie-Louise Ekström, som är synsvag, tycker att kontrasterna i hela resecentrum är bra och att den taktila informationskartan är tydlig och fungerar.