Hör min bild – konst med hörbara QR-koder – ger barn en konstupplevelse i regionens väntrum!

En soffa på BVC framför en vägg med tre tavlor med en QR kod

Inlästa berättelser som ger barn mellan 3-8 år möjlighet att uppleva offentlig inramad konst i regionens väntrum – är ett projekt mellan Region Västernorrlands konsthandläggning, Regionbiblioteket, Inläsningstjänst samt Teater Västernorrland. Foto Region Västernorrland.