Arrangörer kan söka tillgänglighetsbidrag för kultur

Bild ur utställningen Konstinjektion III som visades i Sundsvalls museum 2020

Kulturchef Maria Oldenmark vid Region Västernorrland, påminner om att det finns tillgänglighetsbidrag för länets arrangörer att ansöka om. Bidraget ska användas till syn-eller teckenspråkstolkning av kultur eller för språktolkning av kultur. Funktionshinderföreningar uppmanas att hjälpa till att påminna kulturarrangörer om bidraget. Bild från utställningen Konstinjektion III. Foto Carina Kågström