Spotlight's arkiv

Arkiv / 2022 / v35 (29 augusti - 4 september)

Spotlights taltidningsnummer delvis borta från arkivet i appen TTVN play

Alla ni som har Spotlight Taltidningen Västernorrland i appen TTVN play kan inte läsa publicerade taltidniningar från appens arkiv från 2021 och fram till och med juni 2022. Anledningen är att datasystemets backup filer blivit korrupta. Företaget Darub har nu gjort en översyn av sitt system.