Tillgänglighetsnätverk blir permanent 2023

Länets bibliotekarier och redaktörer i Sambiblioteket

Tillgänglighetsnätverket i Västernorrland har träffats fysiskt för första gången i Sambiblioteket i Härnösand. Det är Regionbiblioteket i Västernorrland som dragit igång detta samarbete mellan länets bibliotek och taltidningen Spotlight och Y-bladet. Allt för att öka tillgängligheten och läsfrämjandet bland funktionsnedsatta grupper. Foto Anette Strandqvist