Digidel Funkis vill öka tillgängligheten och digital delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Karin har glasögon, mörkt kortklippt hår och bär en collegetröja och jeans. Hon står i Digidel lokalen i SAMBIBLIOTEKET

Karin Jonsson Sandström vid Härnösands bibliotek har arbetat med projektet Digidel Funkis sedan 2021. Projektet avslutas nu till årsskiftet och handlar om att öka den digitala delaktigheten bland personer med funktionsnedsättning och öka tillgängligheten till digitala rum. Det har visat sig att personer i gruppen delvis har ett digitalt utanförskap.