”-Målet är hälsan och verktyget är kulturen”

Bobo har grått kortklippt hår. Han står framför ett blå-gult draperi

Bobo Åkerros är kulturproducent vid Scenkonst Västernorrland och jobbar aktivt med Livskraft – en resurs för att förbättra hälsan för äldre genom  kulturaktivitet. Regionens satsning  har nu blivit permanent i Västernorrland. 78 boenden i länet får nu möjlighet att två gånger per år njuta och uppleva att aktivt delta i någon konstform vid sitt boende eller vid någon Träffpunkt.