Spotlight's arkiv

Arkiv / 2023 / v7 (13 februari - 19 februari)

”-Tänk om offentlig sektor kan utveckla tänket och syntolka mera”

Anna-Karin Magnusson Åström är nyutbildad syntolk och ingår i  konstellationen Syntolkar i Västernorrland. Anna-Karin ser stora möjligheter att syntolkningen ska kunna växa och utvecklas i samhället på olika sätt. I detta porträtt berättar hon om syntolkningsutbildningen och hur en syntolk arbetar.