Nysatsning av syntolkningsapp för basutställlningen Forntidsresan

Utställningsrummet med glasmontrar längst väggarna och djurhudar under tak. Mitt på golvet finns också glasmontrar

Basutställningen Forntidsresan vid Västernorrlands museum är nu tillgänglig för synskadade genom inlästa ljudspår. Genom att fota av en QR kod med sin mobil kan besökaren få syntolkning vid tio utmärkta stationer i utställningen. Här berättar antikvarie Sandra Klingberg om utställningen och syntolken Ingela Hofsten ger oss en inblick i manusskrivande och upplägg för inlästa ljudspår.