Spotlight's arkiv

Arkiv / 2024 / v5 (29 januari - 4 februari)

Spotlight flyttar tillbaka till Härnösand

Nu flyttar Spotlight Taltidningen Västernorrland tillbaka till Regionens hus i Härnösand. Renoveringen är klar och verksamheterna är på plats igen. Spotlights ljudstudio tas i bruk igen efter pandemi och renovering. Foto: rvn.se

Paxa buss nu även i Sollefteå

Nu är DinTur Paxabuss invigd och rullar i centrala Sollefteå. Färdtjänstberättigade får ta med sig en ledsagare gratis och ledar- och signalhundar får åka med i bussen.