Inläsningstjänsten

Inläsningstjänsten kan användas av alla som har ett läshinder.
Det kan till exempel bero på synskada, dyslexi, afasi eller att personen inte kan hålla i en bok.

Vi läser in material på daisy. Det kan gälla tidningsartiklar, protokoll, recept, instruktionsböcker.
Det kan också vara utdrag ur böcker eller tidskrifter.
Inläsningen är gratis för enskilda och funktionshinderrörelsen.
Av företag och myndigheter tar vi betalt.

Inläsningstjänsten drivs av Region Västernorrland och finns i Örnsköldsvik.

Taxa inläsningstjänsten

Pris för inläsning, redigering, kopiering och utskick:
200 kr/halvtimme

Pris för extra CD-skivor utöver första kopia:
20 kr/kopia inklusive emballage och utskick.

Gratis för enskilda och funktionshinderrörelsen.

Vill du veta mer om inläsningstjänsten eller ha något inläst?

Kontakta:

Inläsningstjänsten eller Y-bladet
Sjukhusgatan 5C
891 89 Örnsköldsvik
telefon: 0660 – 879 90
e-post: inlasningstjanst@rvn.seybladet@rvn.se