Kontakt

Kontakt

Om du har prenumerationsärenden kan du ringa till DARUB som hanterar utskick av CD skivor samt apparna.
Telefon: 0911-74550.

Spotlights redaktion:
Telefon: 0611-845 44

Telefonsvarare/Röstbrevlåda: 0611 801 30

E-post: taltidningen@rvn.se

Adress:
Spotlight Taltidningen Västernorrland
Regional utveckling

REGION VÄSTERNORRLAND

871 85 Härnösand

Inläsningstjänsten och Y-bladet:
Telefon: 0660-879 90
e-post: inlasningstjanst@rvn.seybladet@rvn.se

Adress:

Y-bladet/Inläsningstjänsten

Sjukhusgatan 5C

891 89 Örnsköldsvik

Besök Y-bladet och inläsningstjänsten
Gå in via Ankarets entré i Örnsköldsvik. Efter receptionen på höger sida finns hiss. Det är en talande hiss.
Y-bladet finns på plan -1. Det är uppmärkt med punktskrift. Tillgängliga toaletter finns på båda planen.

Tillgänglighetsanpassade parkeringsplatser finns mitt emot sjukhusets entré.