Hundar ska öka barns läslust

Linnéuniversitetet i Växjö
startar ett treårigt projekt.
Det är ett samarbete med
skolor och organisationer.
Hundar ska bli utbildade i
att ligga och lyssna
uppmärksamt
när barn läser högt.

I USA finns 15 tusen
hundar som används
i läsundervisning.
Studier visar att hundar
gör att barnen känner sig
lugna och trygga.
Det lockar också barnen
till att läsa.

Projektet riktar sig till
barn mellan 6 och 13 år.
En hundförare är med
vid lässtunden.
Hundföraren ska vara
utbildad i barnlitteratur.
(Källa: TT; Sundsvalls Tidning)