Både blind och döv

Inger Öberg i Örnsköldsvik
föddes döv och med en synskada
på grund av den medfödda
sjukdomen Ushers syndrom typ 1.

Nu är Inger både blind och döv.
Hon skulle inte klara sig utan
sina assistenter och tolkar.
De pratar med varandra genom att
göra olika tecken i varandras händer.
Det kallas taktilt teckenspråk
och det lärde Inger sig i Danmark
för ungefär 20 år sedan.

Inger läser mycket tidningar.
Då måste det vara punktskrift.
Hon är intresserad av det som
händer ute i världen och teknik.

– Det är på väg en Iphone med
möjlighet att få punktdisplay.
På den kommer jag att själv
kunna läsa nyheter,
bland annat,
säger Inger.
(Källa: Örnsköldsviks Allehanda)