SRF har nya ordföranden i länet

SRF Ångermanland har valt
en ny ordförande.
Han heter Sven Edlund och
bor i Husum.
Nu är han ordförande för
både SRF Örnsköldsvik
och SRF Ångermanland.

I SRF Ånge finns länets yngsta
ordförande.
Hon är 22 år och heter
Ida Dahlin.
(Källa: Taltidningen Västernorrland)