Akutvård för djur i länet

Djursjukhuset i Sundsvall
kommer från och med i sommar
att erbjuda vård dygnet runt.
Då behöver inte patienterna åka
till Uppsala.
Det säger klinikchefen Maria Karlsson.
(Källa: Dagbladet)