Resande med Norrtåg ökar

Mellan Sundsvall och Umeå
ökade resandet med nästan 50 procent.
Övriga resor med Norrtåg
ökade med 35 procent.
Dessutom har 19 av 20 tåg
gått och kommit fram i tid.
(Källa: P4 Västernorrland)