Varvsbron i Husum stängd

Varvsbron över Dombäcksviken
är 70 år gammal.
Den är nu stängd på grund
av säkerhetsskäl.
I augusti ska en rapport
vara klar om hur dålig bron är.
Då bestämmer kommunen
om Varvsbron blir reparerad
eller om det blir en ny bro.

Varvsbron är viktig för många.
Till exempel för dem som bor
på ena sidan bron och arbetar
på fabriken på andra sidan bron.
Den förkortar resan med en mil
om dagen.
(Källa: Örnsköldsviks Allehanda)