Ordningsvakterna på Navet kvar

Det har funnits 2 ordningsvakter
på Navet i Sundsvall i sommar.
Alla som rör sig runt Navet
tycker att det är jättebra.

Statistiken visar att det varit
många ingripanden sommar.
Det har både varit avvisanden
och omhändertaganden.
Nu har politikerna beslutat att
ordningsvakterna blir kvar.
(Källa: Sundsvalls Tidning)