Bästa lättlästa bibliotek 2014

Halmstads stadsbibliotek är årets
Bästa lättlästa bibliotek 2014.
Där finns de lättlästa böckerna med
i all verksamhet på biblioteket.

– Vi har fokus på alla och arbetar
ständigt med nya metoder och
arbetssätt för att välkomna alla,
säger bibliotekschefen Anette Hagberg.

Ann Erixson som vann priset som
årets Läsombud kommer också
från Halmstad.
(Källa: www.lattlast.se)