Julstängning av BB

Landstinget planerar att
växelstänga BB i Sollefteå
och Örnsköldsvik för jul.
Landstinget har gjort så under
sommaren också.
Det är för att spara pengar.

Många blivande mammor
protesterar.
De menar att vägen inte är så
säker att köra på vintern.
Det är dålig mobiltäckning
och det finns inga gatljus
efter vägen.

Barnmorskan Lovisa Strömberg
säger att de som bestämmer haft
väldigt dålig framförhållning.
– Detta visar på en otroligt dålig
personalpolitik.
Det är ingen som lyssnar på
vad vi säger,
säger hon.
(Källa: Örnsköldsviks Allehanda)