Många stafettläkare på hälsocentralerna

Erik Möller i Sollefteå har träffat
6 olika läkare på 4 månader.
Han har högt blodtryck.
Läkarna har gett olika besked
om hur mycket medicin han
ska äta.

Det ska vara 96 familjeläkare
på hälsocentralerna i vårt landsting.
Det finns bara 52 familjeläkare.
Istället måste landstinget hyra
in stafettläkare.
Det är väldigt dyrt.

Mycket tid går åt för läkarna
att läsa patienternas journaler.
Patienterna måste också berätta
om sina sjukdomar varje gång
de träffar en ny läkare.
Det är inte bra för kvaliteten.

– Om det inte finns fasta vårdkontakter
drabbas de som är äldre,
svaga och behöver mycket vård,
säger en sjuksköterska.
(Källa: P4 Västernorrland)