En kommun i länet klarar målet

Riksdagen har beslutat att
maten som kommunerna
köper in ska vara till
25 procent ekologisk.

Det är bara Härnösand som
klarar det målet i vårt län.
Ånge är sämst med 6 procent.
Kramfors ligger på nästan
21 procent.
Kostchefen där säger att
innan årets slut ska de ligga på
25 procent.

Örnsköldsvik köper ekologisk
mat till ungefär 20 procent.
Sollefteå och Sundsvall
köper ekologisk mat till
ungefär 13 procent.

Det är politikerna i kommunerna
som måste ta beslut om att
köpa mer ekologiskt.
(P4 Västernorrland)