Sollefteå tappar utbildning

Mittuniversitetet lägger ned
sjuksköterskeutbildningen
på distans i Sollefteå.
Den har funnits sedan 2001.
Kommunledningen är besviken.

– Regeringen måste agera.
Systemet belönar universitet
som samlar verksamheten
på campus istället för att
ta ett regionalt ansvar,
säger Elisabet Lassen,
kommunalråd.

Distansutbildningar ger
möjlighet att studera för de
som har svårt att flytta.
Utbildningen har varit viktig
för Sollefteå sjukhus och
länets sjukhus.
(Källa: Tidningen Ångermanland)