Hjälper till med svenska språket

Röda Korset hjälper utrikesfödda
med läxhjälp och svenska språket.
På Kulturmagasinet i Sundsvall
har Röda korset gjort det i 6 år.

De som kommer är asylsökande,
läser på SFI,
på Komvux eller vanligt gymnasium.
Hjälpen vänder sig i första hand
till dem som är över 16 år.
Det är lärare, rektorer,
bibliotekarier och arbetslivskonsulenter
som ställer upp och hjälper till.

Röda Korset hjälper även till
på andra orter i länet.
(Källa: Sundsvalls Tidning; redcross.se)