Ådalsbanan i mycket dåligt skick

Trafikverket säger att det kan bli
så att de måste lägga ner sträckan
mellan Långsele och Nyland.
Elisabeth Lassen kommunalråd
i Sollefteå tycker att Trafikverket
skulle ha sett över sträckan tidigare.

Järnvägen är väldigt viktig för
både Mondi och SCA.
Magnus Svensson på SCA säger
att de behöver järnvägen för att
få ihop så pass stora mängder
råmaterial som krävs till att
försörja så stora industrier.
(Källa: P4 Västernorrland)