Viktigt med högläsning

En del kommuner har personal
som samtidigt är läsombud
på sin arbetstid.
I Härnösand är det frivilliga personer
som läser högt på äldreboenden.
Det är Studieförbundet Vuxenskolan
och sällskapet De gamlas Vänner
som är ansvariga för det.

Carin Edlund är en av högläsarna.
Hon är på äldreboendet Ädelhem
en gång per vecka.
– Högläsning är ett utmärkt sätt
att väcka fina minnen
och att få deltagarna att
känna tillhörighet,
säger hon.
(Källa: Tidningen Ångermanland)