Skattekontoren kvar i länet

Skatteverket har stängt ner
vissa kontor i landet.
Skattekontoret i Hudiksvall
med 65 anställda flyttar
till Sundsvall.
I Örnsköldsvik och Sollefteå
blir de kvar.
Örnsköldsvik har 50 anställda
och Sollefteå har 60 anställda.

Sollefteå har bland annat
hand om folkbokföring.
De är ensamma i Sverige
om att utföra ambassadärenden,
och ge personnummer till de
som inte är folkbokförda i Sverige.
Skattekontoret i Sollefteå
får mer och mer att göra
då många söker asyl i Sverige.
(Källa: Örnsköldsviks Allehanda)