Skolornas fredspris till Själevad

Själevadskolan ska få ta emot
Skolornas Fredspris 2015
den 27 april.
Representanter från skolan
tar emot priset av Kungen
på Fryshuset i Stockholm.

Det är Emerichfonden som
vill uppmuntra till att skolor ska
arbeta mot främlingsfientlighet,
våld och mobbning.

På Själevadskolan är
eleverna med i faddergrupper
och framtidsgrupper.
Där pratar de om etik på nätet
och interkulturellt förhållningssätt.
Eleverna är också rastvärdar.
(Källa: Nordsverige)