SMS som kan rädda liv

Räddningstjänsten i Medelpad
startade 2014 ett projekt
ute i byarna.
Det innebär att folk anmäler
sitt intresse till kursen för att bli
en förstärkt medmänniska.

De får lära sig hur de ska
göra vid bränder,
hjärtstopp och trafikolyckor.
När det sker något sådant
skickar larmcentralen ut
SMS till de personerna.
De kan då hinna dit före
räddningstjänsten och
förhoppningsvis rädda liv.

Projektet heter Skydd mot
olyckor i glesbygd.
Nu är 6 byar med och fler
är på gång.
(Källa: Sundsvalls Tidning)