Akutmottagningar får bra betyg

Patienter ger bra betyg till
akutmottagningarna i länet.
De tycker att personalen har
ett bra bemötande.
De är nöjda med den vård
de får.
Patienterna tycker också att
det är rent och fräscht på
akutmottagningarna.

Det här visar undersökningen
som Nationell Patientenkät
har gjort.
Den visar också att patienterna
känner sig mer delaktiga i vården
och får mer information om
sitt tillstånd än i övriga Sverige.
Hela resultatet går att läsa på
www.npe.skl.se.
(Källa: Landstinget Västernorrland)