Toppbetyg till Skuleskogens nationalpark

Naturvårdsverket har frågat
besökare vad de ger för betyg
till nationalparkerna i Sverige.
Då har Skule fått betyget perfekt
eller mycket bra.

Naturen, frisk luft,
motion och avkoppling har
varit viktigast för besöken
i nationalparkerna.
7 av 10 säger att deras
psykiska välbefinnande ökar.

En handikapptoalett är på gång
vid Kälaviken.
(Källa: allehanda.se)