Förslag att stänga BB på 2 sjukhus

Landstinget går 360 miljoner
minus i år.
2012 var det 120 miljoner.
Landstinget ska nu spara 250
miljoner kronor.
Hälso- och sjukvården ska spara
160 miljoner.

Nu har tjänstemännen lagt fram
en lista på förslag på besparingar
inom hälso- och sjukvården.
Ett par av förslagen är att Sollefteå
och Örnsköldsvik tappar all
sluten kvinnosjukvård och BB.
Barnsjukvården försvinner också.
Sollefteås kirurgi och ortopedi
hamnar i Sundsvall.

I november ska fullmäktige i
landstinget ta beslut om förslagen
går igenom.
(Källa: P4 Västernorrland)