Hissen trasig vid Kurredoren

Kurredoren är gångbron över
riksväg 90 i Kramfors.
Många rörelsehindrade och äldre
använder gångbron för att
ta sig in till centrum.
Nu är hissen till Kurredoren trasig.

Tekniska enheten har kommit
fram till att den inte går att laga.
En ny hiss kan dröja några
månader.
– Det är viktigt att få igång hissen,
säger Kenneth Näsman
på tekniska enheten,
Kramfors kommun.
(Källa: Tidningen Ångermanland)