Läromedlet FILMA

Margueritte Salem och Camilla Tarberg
undervisar i svenska på SFI i Sollefteå.
De har tagit fram ett webbaserat
undervisningsmaterial för elever
som läser på SFI.
Undervisningsmaterialet heter FILMA.
Det står för flexibelt och
individuellt lärande mot arbete.

– Det används på den nivå
eleverna befinner sig.
Det enda som krävs
är internetuppkoppling,
säger Camilla.

Den 14 oktober är de en av tre finalister
som tävlar om att bli Årets lärresurs
på Digitala Akademin i Stockholm.
(Källa: Tidningen Ångermanland)