Y-bladet's arkiv

Arkiv / 2015 / v44 (26 oktober - 1 november)

Sveriges första plastbro

Trafikverket tänker bygga Sveriges första plastbro nästa år. De kommer att bygga den i Gallsäter. De sparar mycket pengar på att använda den gamla brons grundläggning. Priset nu blir 3 miljoner kronor. Plastmaterialet har bra tålighet. Det rostar inte, och har låg vikt. – Så det börjar bli dags att vi provar det här nya […]

Kramfors hemtjänst slutar med nycklar

Nu blir det nyckelfria lås hos hemtjänstens brukare i Kramfors kommun. Andra kommuner i länet har det redan. Många kommuner i Sverige har det. Alla som har hemtjänst eller trygghetslarm ska få de nya låsen. De nya låsen kommer att sitta på insidan. Brukarna kan fortsätta med att använda sin vanliga nyckel. När personalen får […]

Rullande biblioteket Mobibblan

Sundsvalls kommun har köpt in en buss som ska ersätta gamla bokbussen. Jan Åkerström är bokbussförare. Han har tillsammans med kollegor varit med och bestämt hur den ska se ut inuti. I det nya mobila biblioteket är det inte bara bokhyllor med böcker. Där finns också en scen, storbildsskärm och multimediasystem. Mobibblan ska gå att […]

Hembesök ska ge tryggare vård

Landstinget Västernorrland startar projektet ÄISa hembesöksteam i Sundsvall. ÄISa är Äldre med Sammansatta vårdbehov. I hembesöksteamet ingår en läkare och två sjuksköterskor. De ska ge trygghet till äldre multisjuka och deras anhöriga. Projektet ska pågå i 6 månader. Förhoppningen är att det fortsätter, och att det blir fler hembesöksteam i länet. Andra landsting har bara […]